Bảng giá xe Toyota tại Toyota Hải Phòng

TOYOTA INNOVA

 

MẪU XE GIÁ BÁN CHUẨN

Innova 2.0E

771 triệu

Innova 2.0G

847 triệu

Innova Venturer

875 triệu

Innova 2.0V

971 triệu

 


 

TOYOTA CAMRY

 

MẪU XE GIÁ BÁN CHUẨN

TOYOTA CAMRY 2.5Q

1.235 triệu

TOYOTA CAMRY 2.0G

1.029 triệu

 


 

TOYOTA FORTUNER

 

MẪU XE GIÁ BÁN CHUẨN

TOYOTA FORTUNER 2.4 MT 4X2 

1.033 triệu

TOYOTA FORTUNER 2.4 AT 4X2 

1.096 triệu
TOYOTA FORTUNER 2.8 AT 4X4 1.354 triệu
TOYOTA FORTUNER 2.7 AT 4X2  1.150 triệu
TOYOTA FORTUNER 2.7V 4×4 AT 1.236 triệu
TOYOTA FORTUNER TRD 2.7 AT  1.199 triệu

 


 

TOYOTA COROLLA ALTIS

 

MẪU XE GIÁ BÁN CHUẨN

TOYOTA COROLLA ALTIS 1.8G (CVT) 

763 triệu

TOYOTA COROLLA ALTIS 1.8E (CVT) 

733 triệu

 


 

TOYOTA VIOS

 

MẪU XE GIÁ BÁN CHUẨN
TOYOTA VIOS 1.5E MT (3 TÚI KHÍ) 470 triệu
TOYOTA VIOS 1.5E CVT (3 TÚI KHÍ) 520 triệu
TOYOTA VIOS 1.5G CVT  570 triệu

TOYOTA VIOS 1.5E (CVT) 

540 triệu

TOYOTA VIOS 1.5E MT

490 triệu

 


 

TOYOTA YARIS

 

MẪU XE GIÁ BÁN CHUẨN

TOYOTA YARIS G (CVT) 

650 triệu

 


 

TOYOTA LAND CRUISER PRADO

 

MẪU XE GIÁ BÁN CHUẨN

TOYOTA LAND CRUISER PRADO VX

2.379 triệu

 


 

TOYOTA LAND CRUISER

 

MẪU XE GIÁ BÁN CHUẨN

TOYOTA LAND CRUISER VX

4.030 triệu

 


 

TOYOTA HILUX

 

MẪU XE GIÁ BÁN CHUẨN

Hilux 2.4 4x2 AT 

662 triệu
Hilux 2.4 4x2 MT 662 triệu

Hilux 2.4 4x4 MT

772 triệu
Hilux 2.8 G 4x4 AT MLM 878 triệu

 


 

TOYOTA HIACE

 

MẪU XE GIÁ BÁN CHUẨN

Hiace Động cơ dầu

1.176 triệu

TOYOTA ALPHARD

 

MẪU XE GIÁ BÁN CHUẨN
Toyota Alphard Luxury  4.038 triệu